Skip to main content

Proiecte

Informații utile și acte normative despre proiecte

Comuna Șinteu a finalizat proiectul ,,Think Green! Go Solar!”, 2021/325459, finanțat în cadrul Programului Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, Call for Project Proposals: 3.1 ”Increased capacity to deliver renewable energy ” – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy

COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț proiect #1

Anunț proiect #4

Anunț proiect #3

Anunț proiect #2

Anunt #2 Competivitate

Project launch press release

Comunicat de presă lansare proiect


Taxe și impozite

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025

H.C.L. 25.2021 taxe si impozite locale pe 2022

Anexa nr. 1 la H.C.L. 25.2021 impozite si taxe locale pe 2022


Monitorul Oficial

HCL nr. 41 din 26.06.2024 privind majorarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialiatate al Primarului comunei Sinteu, cu pana la 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023

8 iulie, 2024

HCL nr. 40 din 26.06.2024 privind aprobarea încheierii protocolului de finanțare între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. COMUNA ȘINTEU în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform H.G. nr. 1137/2023

8 iulie, 2024

HCL nr. 39 din 26.06.2024 privind rectificarea de buget pe anul 2024

8 iulie, 2024

HCL nr. 38 din 26.06.2024 privind propunerea de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cad. 51464 UAT Sinteu si infiintarea a doua coli de carte funciara

8 iulie, 2024

HCL nr. 37 din 26.06.2024 privind procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25.04.2024

8 iulie, 2024

HCL nr. 36 din 26.06.2024 privind aprobarea ordinii de zi

8 iulie, 2024

HCL nr. 35 din 26.06.2024 privind alegerea presedintele de sedinta

8 iulie, 2024

Dispozitia nr. 29 din 19.06.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Sinteu in sedinta ordinara pe data de 26.06.2024

19 iunie, 2024

Publicatie de casatorie

4 iunie, 2024

Dispozitia nr. 25 din 07.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a alegerilor Autorităților administrației publice locale care vor avea loc în data de 9 iunie 2024

16 mai, 2024