Skip to main content

Bilanț Contabil

Descriere
  • Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind codul administrativ
  • Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr.161/2003– privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.