Skip to main content

Bugetul și Execuţia Bugetară

Aparatul de specialitate al primarului, este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local general al comunei Șinteu pe anul 2024

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local general al comunei Șinteu pe anul 2024

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local general al comunei Șinteu pe anul 2022

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local general al comunei Șinteu pe anul 2022

  • LEGE Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările şi completările ulterioare