Skip to main content

Dispozițiile autorității executive

Actele administrative cu caracter normativ emise de către persoanele aflate în funcții de conducere.
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE
Numărul DispozițieData eliberăriiDenumirea DispozițieiDetalii
1
05.01.2024
privind aprobarea cererii definitive din excedentului aniilor precedenti a deficitului din sursa A-sectiunea de dezvoltare, precum si sursa E-sectiunea de functionare
Vezi detalii
2
08.01.2024
privind constituirea echpei de implementare a proiectului intitulat ReGreenTour – „Responsible Green Tourism in the cross-border area: a model of finantare in cadrul Programului Interreg VI-A Romania-Ungaria 2021-2027”
Vezi detalii
4
12.01.2024
privind reluarea activitatii de catre d-na Cubalac Anca functionar public de executie inspector asistent in cadrul Primariei Comuna Sinteu
Vezi detalii
5
23.01.2024
privind convocarea Consiliului local al Comunei Sinteu in sedinta ordinara pe data de 29.01.2024
Vezi detalii
11
25.01.2024
privind majorarea cu 5% a indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoanele cu handicap grav, incepand din luna ianuarie 2024
Vezi detalii
12
31.01.2024
privind constituirea echipei de implementare a proiectului intitulat PNRR Componenta 10-Fondul Local I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivelul local/metropolitan I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice
Vezi detalii
13
09.02.2024
privind convocarea Consiliului local al Comunei Sinteu in sedinta ordinara pe data de 15.02.2024
Vezi detalii
14
12.02.2024
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica organizata in data de 07.03.2024, in vederea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil -Teren si constructii situat in extravilanul localitatii Sinteu
Vezi detalii
15
19.02.2024
privind delegarea atributiilor pentru comunicarea in 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, d-nei Conevalic Vierca, avand functia de ofiter de stare civila, in cadrul Primariei Comunei Sinteu
Vezi detalii
16
29.02.2024
privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei d-soarei Vatlavic Ruzenka, functionar public in cadrul primariei comunei Sinteu, judetul Bihor
Vezi detalii
17
01.03.2024
privind modificarea Comisiei de receptie a bunurilor/serviciilor/lucrarilor achizitionate direct de Primaria Comunei Sinteu
Vezi detalii
18
19.03.2024
privind locatia unde se va desfasura activitatea biroului electoral de circumscriptie al comunei Sinteu nr. 86, datele de contact ale acestuia, dotarea, precum si personulul tehnic auxiliar care va asigura buna functionare a biroului electoral de circumscriptie
Vezi detalii
19
20.03.2024
privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna. Pnyacsek Maria
Vezi detalii
20
22.03.2024
privind convocarea consiliului local
Vezi detalii
21
29.03.2024
privind suspendarea raportului de serviciu a funcționarului public de execuție dna. Soica Danca – Agneta – consilier asistent
Vezi detalii
22
19.04.2024
privind convocarea Consiliului local al comunei Șinteu în ședința ordinară pe data de 25.04.2024
Vezi detalii
23
25.04.2024
Privind modificarea Dispoziție nr. 18 din 19.03.2024 cu privire la locația unde va desfășura activitatea biroului electoral de circumscripţie al comunei Șinteu nr. 86, datele de contact ale acestuia, dotarea, precum și personalul tehnic auxiliar care va asigura buna funcționare a biroului electoral de circumscripție
24
30.04.2024
Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Puia Andrei, copil cu handicap grav
25
07.05.2024
Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj eletoral pentru desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European si alegerilor publice locale care vor avea loc in data de 9 iunie 2024
Vezi detalii
26
16.05.2024
Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna. Poto Adel – Franciska
27
23.05.2024
Privind stabilirea comisiilor de preselectie, licitatie si negociere pentru valorificarea masei lemnoase
28
30.05.2024
Privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru copilul cu handicap grav Puia Andrei
29
19.06.2024
Privind convocarea Consiliului local al comunei Sinteu in sedinta ordinara pe data de 26.06.2024
Vezi detalii
30
21.06.2024
Privind desemnarea dnei. Cubalac Anca, inspector asistent, care va îndeplini atribuţiile de serviciu ale dnei. Vațlavic Ruzenka secretarului general al comunei Șinteu, judeţul Bihor, pe durata concediului de odihnă al acesteia
31
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. CONEVALIC VIERCA funcționar public de execuție, consilier asistent, în cadrul primăriei comunei Șinteu
32
27.06.2024
Privind stabilirea salariului d-nei VATLAVIC RUZENKA funcționar public de execuție, consilier asistent în cadrul primăriei comunei Șinteu
33
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei CUBALAC ANCA, funcționar public de execuție, inspector asistent, în cadrul primăriei comunei Șinteu
34
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dlui ZETOCHA JAN funcționar public de execuție, referent superior, în cadrul primăriei comunei Șinteu
35
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. IABLONCSIK ROXANA – ANDREEA personal contractual, Manager After School în cadrul primăriei comunei Șinteu
36
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. CUTLAC ANCA personal contractual Manager Cămin Cultural în cadrul primăriei comunei Șinteu
37
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. KUBELAK ANA personal contractual, referent debutant în cadrul primăriei comunei Șinteu
38
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dlui. IAROS IAROSLAV personal contractual, guard, în cadrul primăriei comunei Șinteu
39
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dlui. POLACEC GHEORGHE personal contractual, șofer, în cadrul primăriei comunei Șinteu
40
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dlui. POLACIEC IOAN personal contractual, consilier primar, în cadrul primăriei comunei Șinteu
41
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. ALBERT ELISABETA – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
42
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dlui. CUTLAC FRANCISC – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
43
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. GEIST GABRIELA ILEANA – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
44
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. KOLENYAK ANA – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
45
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. MUCHA SARLOTA – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
46
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. PEȘEL ETELKA – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
47
27.06.2024
Privind stabilirea salariului dnei. GEIST ALINA JOY – având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav
48
27.06.2024
Privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav
49
10.07.2024
Privind constituirea echipei de implementare a proiectului intitulat “ȘINTEdU – Asigurarea egalității de șanse pentru elevii comunei Șinteu prin îmbunătățirea dotărilor necesare unui sistem educațional performant”Cod F-PNRR-Dotări-2023-1491