Skip to main content
07 noiembrie, 2023

Comuna Șinteu a finalizat proiectul ,,Think Green! Go Solar!”, 2021/325459, finanțat în cadrul Programului Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, Call for Project Proposals: 3.1 ”Increased capacity to deliver renewable energy ” – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy

07 noiembrie, 2023

Vineri, 3 noiembrie 2023,începând cu ora 12.00,a avut loc la Șinteu evenimentul care marchează finalizarea proiectului ,,Think Green! Go Solar!”, 2021/32545 finanțat prin Programul Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, Call for Project Proposals: 3.1 ”Increased capacity to deliver renewable energy” – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy.

La eveniment au participat reprezentanți ai Comunei Șinteu, echipa de proiect, proiectantul și reprezentanți ai constructorului, reprezentanți ai alor administrații publice locale din zonă, reprezentanți ai presei locale.

Investiția este una foarte importantă pentru comunitatea locală și constă în realizarea a două centrale fotovoltaice, una în satul Valea Târnei (100 kW) și una în satul Huta Voivozi (200 kW), centrale care vor produce energie electrică care va fi utilizată pentru consumul propriu al unității administrativ-teritoriale. Energia electrică produsă va fi utilizată pentru consumul propriu, adică iluminatul public stradal și energia electrică consumată de clădirile publice din localitate, Comuna Șinteu dobândind astfel calitatea de prosumator. Pe termen mediu, investiția în panouri fotovoltaice pentru uz propriu va alinia instituția în rândul altor actori locali pentru care protecția mediului este foarte importantă.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost aprobate două modificare de buget în urma cărora vor au fost finanțate din economii, următoarele: lucrările de branșare și împrejmuirea cu gard metalic a celor două parcuri fotovoltaice și suplimentarea investiției cu patru sisteme cu o putere totală de 33kW, panourile fiind montate pe trei clădiri publice din comună: Căminul Cultural, spațul de depozitare al SVSU și dispensarul comunal și la sol, lângă sediul primăriei comunei. Sistemul fotovoltaic de lângă clădirea administrației locale este compus din panouri și baterii de stocare a energiei electrice produse.

Obiectivul general al proiectului are în vedere creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei solare ca energie regenerabilă, propunându-ne astfel să reducem cantitatea de emisii de poluanți, dar, în același timp, să putem satisface cererea grupurilor țintă pe care le avem în vedere, mai exact aceea de a beneficia de energie în mod constant, într-un mediu sigur și curat.

Pe această cale dorim să mulțumim, în numele comunității locale, finanțatorului, Programul Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, și reprezentanților acestuia, pentru tot sprijinul acordat pe parcursul perioadei de implementare a proiectului și îi asigurăm de utilizarea judicioasă și cu respect pentru natură a investiției în beneficiul locuitorilor comunei Șinteu.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.