Skip to main content

Comunicat de presă lansare proiect

01 noiembrie, 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Comuna Șinteu beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ,,Think Green! Go Solar!”, 2021/325459, finanțat în cadrul Programului Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, Call for Project Proposals: 3.1 ”Increased capacity to deliver renewable energy ” – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy

Proiectul a fost depus spre finanțare de către UAT Comuna Șinteu în luna septembrie 2021, în cadrul Programului Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021, Energy Programe in Romania, Call for Project Proposals: 3.1 ”Increased capacity to deliver renewable energy ” – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy.

Contractul de finanțare a fost semnat la începutul lunii iunie 2022. Durata de implementare a proiectului este de 15 de luni, activitățile derulându-se în perioada cuprinsă între 1 iunie 2022 și 31 august 2023. Bugetul total al proiectului este de 546.832,00 Euro, din care 464.800,00 Euro (85%) reprezintă finanțarea primită din partea Mecanismului financiar Norvegian.

Obiectivul general al proiectului are în vedere creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei solare ca energie regenerabilă, propunându-ne astfel să reducem cantitatea de emisii de poluanți, dar, în același timp, să putem satisface cererea grupurilor țintă pe care le avem în vedere, mai exact aceea de a beneficia de energie în mod constant, într-un mediu sigur și curat.

În contextul global actual, resursele alternative au devenit o soluție viabilă pentru nevoia noastră de a avea o sursă de energie stabilă, care are în același timp un impact extrem de scăzut asupra mediului. Pentru a răspunde acestei nevoi, am dezvoltat un proiect prin care optăm în favoarea energiei solare, deoarece impactul său asupra mediului este minor în comparație cu orice altă sursă de energie. Nu produce gaze cu efect de seră și nu poluează apa, solul sau aerul. Complementar, proiectul nostru devine o modalitate de a comunica un mesaj relevant grupurilor țintă și comunității, și anume acela de a intensifica utilizarea energiei din surse regenerabile pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de un mediu sănătos și curat.

Astfel, intenționăm să realizăm în comună două parcuri fotovoltaice amplasate pe o stuctură metalică la sol, cu o puterea totală instalată de 300 kW conectate la 2 (două) locuri de consum iluminat public în satele Valea Târnei (100 kw) și Huta Voivozi (200 kw): în total 556 panouri fotovoltaice monocristaline și 6 invertoare de 50 kW. Performanța inovativă a proiectului este determinată de utilizarea în realizarea investiției a panourilor fotovoltaice monocristaline fabricate cu tehnologii de înaltă eficiență care garantează producția maximă de energie, respectiv de 540 Wp/panou, ce poate fi utilizată în prezent în domeniul producerii de energie electrică din surse regenerabile fotovoltaice.

Energia electrică produsă va fi utilizată pentru consumul propriu, adică iluminatul public stradal și energia electric consummate de clădirile publice din localitate, Comuna Șinteu dobândind astfel calitatea de prosumator. Pe termen mediu, investiția în panouri fotovoltaice pentru uz propriu va alinia instituția în rândul altor actori locali pentru care protecția mediului este foarte importantă.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0259/429.750  (Lașak Benedek) sau consultaţi pagina de internet www.sinteu.ro sau pagina de facebook a Comunei Șinteu.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

https://www.eeagrants.ro/

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/