Skip to main content

Informații Contact

Contact

Primăria Com. Șinteu

Com. Șinteu, Sat Șinteu, nr. 2
      Jud. BH, România
Fix/Fax: 0259 429 750
primaria.sinteu@cjbihor.ro

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Formular trimitere petiție

Prezentul formular este destinat doar cererilor/sesizărilor formulate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit art.7 din O.G. nr. 27/2002.

Pentru solicitările formulate în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cererile se vor trimite la adresa de e-mail primăria@sinteu.ro

Complaint form (#1)
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Comunei Șinteu potrivit Regulamentului 679/2016 a UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita dreptul de acces la date, rectificare, ștergerea datelor, restricționarea prelucrării, la opoziție în condițiile RGDP 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și dreptul de a introduce o cale de atac în justiție.