Skip to main content

HCL 61.2021 scoaterea definitivă din circuitul agricol al parcelei de teren în suprafață de 5000 mp, proprietate publică al Comunei Șinteu, situat în extravilan, identificat prin CF 51383, destinată înființării ÎNTOCMIRE DE URBANISM P.U.Z- SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN SERVICII DE TURISM, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGREMENT ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI RESTAURANT, ENEXE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE ȘI DRUMURI DE INCINTĂ

18 ianuarie, 2022