Skip to main content

HCL 66.2021 revocarea Hotărârii Consiliului Local Șinteu nr.61 din 28.10.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol al parcelei de teren în suprafață de 5000 mp, proprietate publică al Comunei Șinteu, situat în extravilan, identificat prin CF.51383, nr. cadastral 51383, destinată înființării Întocmire documentație de urbanism P.U.Z.- schimbarea destinației în servicii de turism, alimentație publică și agrement în vederea construirii unui restaurant, enexe, împrejmuire, amenajare parcare și drumuri de incintă

18 ianuarie, 2022