Skip to main content

HCL 73 din 17.10.2022 privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate a imobilelor situate in perimetrul administrativ al comunei Sinteu, suprafata de 832 mp din nr topografic 4267/2 Sinteu, reprezentand curti-constructii proprietatea publica a comunei Sinteu

21 decembrie, 2022