Skip to main content

HCL nr. 10 din 29.01.2024 privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a U.A.T. Sinteu, pe anul 2024

27 februarie, 2024