Skip to main content

HCL nr. 14 din 23.02.2022 privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a metodologiei de calcul a pretului de referinta a mesei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a UAT Sinteu

05 aprilie, 2022