Skip to main content

HCL nr. 18 din 27.02.2023 privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a UAT Sinteu, pe anul 2023

27 martie, 2023