Skip to main content

HCL nr. 25 din 28.03.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al U.A.T. ȘINTEU în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP, să voteze aprobarea tarifelor pentru gestionarea deşeurilor aferente activităţilor pe fluxul deşeurilor municipale în judeţul Bihor, desfăşurate de operatorii: S.C. ECO BIHOR S.R.L., GIREXIM UNIVERSAL S.A., RER VEST S.A., S.C. SALUBRI S.A. și S.C. AVE BIHOR S.R.L.

09 aprilie, 2024