Skip to main content

HCL nr. 27 din 30.03.2023 privind aprbarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul privat al statului aflat in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -Agentia Domeniilor Statului, in domeniul privat al UAT Sinteu

24 aprilie, 2023