Skip to main content

HCL NR. 30 din 30.03.2023 privind trecerea unui imobil – teren, din domeniul public al comunei Sinteu in domeniul privat al comunei Sinteu in vederea vanzarii

25 aprilie, 2023