Skip to main content

HCL nr. 39 din 29.05.2023 privind aprobarea documentatiei de urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal: „Introducere teren in intravilan, schimbarea destinatiei in servicii de turism, alimentatie publica si agrement in vederea construirii unui restaurant, anexe, imprejmuire, amenajare parcare si drumuri de incinta”

20 iunie, 2023