Skip to main content

HCL nr. 4 din 31.01.2023 privind aprobarea propunerii schimbarii de destinatie a unor imobile apartinand domeniului public si privat al comunei Sinteu din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

16 martie, 2023