Skip to main content

HCL nr. 46 din 29.06.2023 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 51644 cu suprafața de 2360 mp, teren situat în comuna Șinteu, provenit din din alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 51594 și CF 51614, construire număr cadastral nou și Carte Funciară nouă nr. 51644 Șinteu

23 august, 2023