Skip to main content

HCL nr. 55 din 31.07.2023 privind initirea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General, prelungirea valabilității Planului Urbanistic General, aprobarea propunerii de delimitare a intravilanului comunei Șinteu și elaborarea studiilor de fundamentare necesare actualizării Planului Urbanistic General

23 august, 2023