Skip to main content

HCL nr. 61 din din 31.08.2023 privind aprobarea propunerii schimbarii de destinatie a unui imobil aprtinand domeniului privat al comunei Sinteu din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie

19 septembrie, 2023