Skip to main content

HCL nr. 63 din 31.08.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri si strazi in comuna Sinteu, Jud. Bihor”, aprobat pentru finantare prin Programul National de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezntand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

19 septembrie, 2023