Skip to main content

HCL nr. 7 din 29.01.2024 privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii „Turn turistic Belvedere”, comuna Sinteu, judetul Bihor

15 februarie, 2024