Skip to main content

HCL nr. 7 din 31.01.2023 privind darea in folosinta gratuita pe perioada de 10 ani, a spațiului aparținând UAT COMUNA ȘINTEU in suprafața de 39.78 mp din imobilul situat în localitatea Șinteu, județul Bihor

27 martie, 2023