Skip to main content

HCL nr. 73 din 30.10.2023 privind aprobarea documenatatiei faza PROIECT TEHNIC, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Drumuri si Străzi în comuna Șinteu, Jud. Bihor,, aprobat pentru finantare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

24 noiembrie, 2023