Skip to main content

HCL NR. 78 din 27.11.2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice-Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Centru transfolier de pregătire și formare în domeniul incendiilor forestiere”

13 decembrie, 2023