Skip to main content

Hcl nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționari publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șinteu perntru anul 2023

27 martie, 2023