Skip to main content

Legislație Regulament

Aparatul de specialitate al primarului, este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
  • Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind codul administrativ
  • Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr.161/2003– privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 319/2019 a securitatii si sanatatii in munca, , cu modificările şi completările ulterioare

  • Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

  • Legea Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările şi completările ulterioare